EN
(+98) 21 86017985

رویه میزهای آزمایشگاهی

رویه میزهای آزمایشگاهی

سرامیکهای صنعتی شرکت Friatec آلمان

Friatec

این شرکت در جهت تامین رویه های میزهای آزمایشگاهی، نسبت به تامین این محصولات از شرکت فریاتک آلمان ( Friatec ) که یکی از معتبرترین شرکتهای تولید کننده اینگونه سرامیکها در دنیا میباشد اقدام نموده است.

benchtop

آیا به دنبال یک راه حل مناسب برای پروژه آزمایشگاهی خود می گردید؟