EN
(+98) 21 86017985
مقالات

طراحی ، مشاوره و راه اندازی سایتهای آزمایشگاهی

یکی از مهمترین دغدغه های موجود در هر پروژه آزمایشگاهی استفاده بهینه از فضاهای موجود، پیش بینی تجهیزات با مناسبترین چیدمان و استفاده از متریال و تجهیزات با کیفیت است که ما معتقدیم با دانش و تجربه موجود و استفاده از کارشناسان با تجربه در این زمینه میتوانیم خدمات مفید و موثری را در این رابطه ارائه نماییم. در این رابطه خدمات ذیل قابل ارائه می باشد:

  • طراحی چیدمان سه بعدی آزمایشگاه با استفاده از محصولات شرکت Kottermann آلمان لینک توضیح بیشتر
  •  طراحی معماری آزمایشگاه و انطباق آن با الزامات آزمایشگاهی و بطور کلی طراحی فضای استاندارد آزمایشگاهی متناسب با فرایند و آزمایشهای مربوطه
  • طراحی سیستم HVAC مناسب با در نظر گرفتن تعداد هودها و خروجی های موجود
  • پیش بینی خروجی یوتیلیتی های آزمایشگاه با مشخصات استاندارد و جانمایی تأسیسات مورد نیاز بخش سکوبندی
  • تقسیم بندی آزمایشگاهها به گروههای تر، خشک و دستگاهی و طراحی سکوها و تجهیزات ثابت متناظر با کاربری و فرآیندهای هر فضا
  • تعیین میزان مصرفی یوتیلیتیهای تجهیزات (Electrical and Mechanical Consumption )
  • تهیه دستورالعملهای راه اندازی و استفاده صحیح از تجهیزات
  • مشاوره در زمینه انتخاب روشهای کنترل کیفیت درآزمایشگاه متناسب با هر فرآیند
  • تهیه دستور العمل های کاربردی جهت انجام آزمایش ها

 

3d.lab

3d.lab1

3d2

آیا به دنبال یک راه حل مناسب برای پروژه آزمایشگاهی خود می گردید؟