EN
(+98) 21 86017985

سکوبندی

شرکت کیان تک با بهره گیری از سوابق و تجارب ارزشمند مدیران خود که سالها در این زمینه فعالیت داشته اند و تجربه اجرا و مدیریت بیش از 300 پروژه آزمایشگاهی را در رزومه کاری خود دارند در این بخش امکان تأمین و تحویل و نصب تجهیزات ثابت آزمایشگاهی را دارا میباشد. در این رابطه با توجه به سطح توقع و کیفیت مورد نیاز خریداران محترم امکان تأمین و نصب تجهیزات به دو روش فوق فراهم میباشد.

آیا به دنبال یک راه حل مناسب برای پروژه آزمایشگاهی خود می گردید؟