EN
(+98) 21 86017985

میز توزین

میز توزین

میز توزین آزمایشگاهی

میز توزین آزمایشگاهی، محصول شرکت کیان تک با قابلیت استفاده در انواع پروژه های سکوبندی آزمایشگاه

 

آیا به دنبال یک راه حل مناسب برای پروژه آزمایشگاهی خود می گردید؟