EN
(+98) 21 86017985

سینکهای آزمایشگاهی

سینکهای آزمایشگاهی

سینکهای سرامیکی

sink

این شرکت در جهت سیاست تامین مواد اولیه مرغوب از شرکتهای معتبر اروپایی، نسبت به تامبن سینکهای آزمایشگاهی از شرکت فریاتک آلمان  ( Friatec ) اقدام نموده است.

TB-FRIDURIT-modular-encup sink pic

آیا به دنبال یک راه حل مناسب برای پروژه آزمایشگاهی خود می گردید؟